Ủy ban MTTQ Huyện Nga Sơn khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ X

386

Sáng 6/7, Ủy ban MTTQ Huyện Nga Sơn khoá XVII nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội.

Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo Sơ kết Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm , triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ VN huyện Nga Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019-2024, nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện thông báo tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối cuối 2022.

Về kết quả Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, trong 6 tháng qua, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản, sản xuất TTCN và dịch vụ thương mại… Kết quả trong xây dựng NTM các xã duy trì 100% tiêu chí NTM và xây dựng lộ trình hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để hoàn thành đúng tiến độ. Phối hợp vận động nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”; động viên nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. MTTQ thực hiện việc giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, đầu tư xây dựng, chỉnh trang các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; hướng dẫn nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” khu dân cư tự quản về “an toàn thực phẩm” khu dân cư “ sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” trên địa bàn huyện; ký cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn giao thông, triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022. Sáu tháng đầu năm đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 19 hộ, phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán, kịp thời hỗ trợ các gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của MTTQ các cấp 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; Tích cực vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; MTTQ các cấp phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quan của nhân dân, triển khai các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước. Tiepé tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.