UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị về công tác PCCC trong huyện

1181

Sáng 22/3/2017, UBND huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân Phòng cháy chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị, về phía UBND huyện Nga Sơn có đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) huyện; về phía Cảnh sát PCCC tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, cùng đại diện chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Nga Sơn có diện tích tự nhiên là 158,29km2, có 27 xã, thị trấn, đặc điểm sản xuất kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, hiện nay trên địa bàn huyện có 288 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó cơ sở nguy hiểm cháy nổ là 147 cơ sở.

Năm 2016, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự tham mưu tích cực, chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh. Công tác PCCC và CNCH của huyện Nga Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Góp phần làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; trong đó, UBND huyện Nga Sơn đã thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH, đến nay các Ban chỉ đạo từ cấp xã, thị trấn đều phát huy vai trò nòng cốt, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền; thường xuyên mở các đợt kiểm tra, phúc tra công tác PCCC, CNCH nâng cao ý thức của người đứng đầu trong các cơ quan, doanh nghiệp về công tác PCCC và CNCH… Với kết quả đó, năm 2016, đã có 04 tập thể và 08 cá nhân được UBND huyện công nhận là điển hình tiên tiến trong tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

Năm 2017, UBND huyện Nga Sơn sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác PCCC; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ, công chức và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC trong từng cơ quan, doanh nghiệp, khu phố, hộ gia đình; tổ chức rà soát, củng cố kiện toàn các ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ cấp huyện đến cơ sở; tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH cần thiết cho lực lượng PCCC trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát an toàn PCCC, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 theo đề án đã đề ra.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, đánh giá cao tinh thần và biểu dương những thành tích trong công tác PCCC và CNCH mà nhân dân huyện Nga Sơn đã làm được trong năm 2016, đồng thời mong muốn các cấp, chính quyền và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC số 3 triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 – 2020″ trên địa bàn tỉnh, góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

Nguồn: http://ngason.gov.vn/tabid/108/default.aspx?ArticleId=706