Trung đội dân quân cơ động xã Nga Thạch tổng duyệt tham gia Hội thao Tỉnh Thanh Hoá năm 2022

381

Sáng ngày 15-8-2022 Ban Tổ chức Hội thao huyện tổ chức Chương trình tổng duyệt Trung đội dân quân cơ động xã Nga Thạch tham gia Hội thao do BCH Quân sự tỉnh Thanh Hoá tổ chức năm 2022.

Tại chương trình tổng duyệt, Trung đội dân quân cơ động xã Nga Thạch gồm 19 chiến sỹ đã thực hiện nội dung xử lý tình huống A2 giả định theo nội dung kịch bản quy định; duyệt đội ngũ; đồng diễn võ thuật tay không.

Phát biểu tại chương trình tổng duyệt, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trung đội dân quân cơ động xã Nga Thạch là nòng cốt và lực lượng một số đơn vị dân quân các xã, thị trấn- Là đơn vị đại diện cho huyện tham gia cấp tỉnh phải tuân thủ kỷ luật của quân đội, tham gia các nội dung của Hội thao an toàn, trách nhiệm, đảm bảo quy chế của Hội thao cấp tỉnh đề ra; Sau hội thao, lực lượng tham gia hội thi chính là nhân tố tiếp tục tiếp thu kinh nghiệm trong quá trình hội thao của các địa phương khác trong tỉnh để về triển khai tốt ở địa phương mình; Giao các đồng chí thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện được phân công chỉ đạo, quản lý, giúp đỡ đoàn hội thao của huyện tuân thủ thật tốt, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành xuất sắc các nội dung trong Hội thao cấp tỉnh. Nhân dịp này đồng chí cũng cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể ngành trên địa bàn xã Nga Thạch đã phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Trung đội dân quân cơ động xã đại diện cho huyện rèn luyện trong những ngày vừa qua và tin tưởng rằng với sự rèn luyện cố gắng của đoàn sẽ đem lại kết quả tốt nhất tại Hội thao cấp tỉnh./.