Tổ đại biểu HĐND HUYỆN TXCT tại cụm 3 xã Nga Yên Nga Thành – Nga Hải

241

Thực hiện chương trình làm việc của HĐND huyện, sáng ngày 14/06/2022, tổ đại biểu số 6 HĐND huyện được bầu tại cụm 3 xã Nga Yên, Nga Thành, Nga Hải gồm các ông bà: Bà Trương Thị Hiền – TVHU – Phó chủ tịch HĐND huyện, Ông Mai Trọng – HUV – Chủ tịch Hội nông dân huyện, ông Phạm Bá Bốn – Chủ tịch UBND xã Nga Thanh, ông Thịnh Văn Đại – Chủ tịch UBND xã Nga Thành, bà Hoàng Thị Phương – giáo viên trường THPT Mai Anh Tuấn đã về tiếp xúc với cử tri tại cụm 3 xã Nga Yên, Nga Thành, Nga Hải.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của 3 xã đã được nghe Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh 5 tháng đầu năm năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX và thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri của 3 xã đã phản ánh tới đại biểu HĐND huyện những khó khăn trong đời sống kinh tế – xã hội của địa phương. Tại buổi tiếp xúc đã có 4 lượt phát biểu ý kiến, các ý kiến của cử tri kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: Cần có cơ chế chính sách quan tâm đến người cao tuổi nhất là trong các trường hợp ốm đau hay qua đời; vấn đề dự án nước sạch cho nhân dân, cần cụ thể mức tiền đóng góp để nhân dân được biết; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân còn chậm, những khó khăn gặp phải khi chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp và tích tụ tập trung đất đai, một số tuyến đường còn tiểm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo phòng TNMT đã lên giải trình 1 số vấn đề liên quan đến vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất và dự án nước sạch mà cử tri quan tâm. Tiếp đó, đồng chí Thịnh Văn Huyên – TVHU – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã phát biểu ý kiến, giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thầm quyền giải quyết, đồng thời chia sẻ những khó khăn của cử tri nhất là những khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí cũng khẳng định 3 xã trong cụm vẫn là một trong những địa phương được huyện quan tâm hàng đầu trong quá trình chỉ đạo và đưa ra các chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển và mang lại cuộc sống ổn định cho nhân dân, đối với những vấn đề còn lại không thuộc thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu sẽ tiếp thu và phản ánh tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện được tổ chức trong thời gian tới.