img0252_mipy

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (đứng) cùng đồng phạm tại tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (đứng) cùng đồng phạm tại tòa