Tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ngăn chặn hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại huyện Nga Sơn

1155

Trước các thông tin về hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” thâm nhập vào nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, Huyện ủy Nga Sơn đã có Công văn số 444-CV/HU tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” trên địa bàn.

Theo đó, huyện ủy đã đưa nội dung này vào nghị quyết của cấp ủy cơ sở để tập trung chỉ đạo thực hiện; đồng thời, tổ chức cho đảng viên, cán bộ các cơ quan, đơn vị ký cam kết không tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” cũng như các loại đạo lạ. UBND huyện Nga Sơn cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tập trung triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn không để “Hội thánh Đức Chúa Trời” phát triển, hoạt động, lôi kéo người tham gia, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Các xã, thị trấn được chỉ đạo phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức họp thôn, xóm, tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội để tuyên truyền, vận động rộng rãi cho nhân dân.

Những ngày gần đây, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo đài truyền thanh huyện, phòng văn hóa – thông tin, trung tâm văn hóa – thể thao huyện, liên tục có các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, không nghe, không tin và tham gia tổ chức này. Công an huyện cũng tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng để kịp thời phát hiện người lạ mặt đến địa phương tuyên truyền về “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Được biết, trước đó, vào tháng 11-2016, Công an huyện Nga Sơn đã phối hợp với chính quyền xã Nga An tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái pháp luật và trục xuất khỏi địa bàn huyện.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/hymkva/new-article.aspx