Sáng 22/7, Đảng bộ huyện Nga Sơn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1098

Sáng 22/7, Đảng bộ huyện Nga Sơn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí:  Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra. Nổi bật là, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 13,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,3 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, cuối năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư khá đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa, y tế, giáo dục  có sự phát triển tốt; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, xây dựng được tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 3 chương trình trọng tâm, gồm: chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ;chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, và 3 khâu đột phá gồm: tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Nga Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gợi ý các nhóm giải pháp quan trọng, đó là: huyện cần bám sát các quy hoạch của tỉnh để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện Nga Sơn để tranh thủ tối đa các nguồn lực của tỉnh, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tổ chức sản xuất trên các lĩnh vực trên cơ sở kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh theo định hướng liên kết vùng để mở rộng giao thương, hợp tác, phát triển; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển ổn định vùng cói thâm canh gắn với phát triển thương hiệu cói Nga Sơn. Tập trung chỉ đạo cũng cố vững chắc các tiêu chí Nông thôn mới, đồng thời xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân nông thôn; Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp; Tiếp tục thu hút đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng lớn; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử; tăng cường bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; tăng cường đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội: tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chú trọng đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao năng lực, hoạt quả hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội theo hướng sâu sát, nắm chắc cơ sở.

Nguồn: https://truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su-chinh-tri/202007/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-nga-son-lan-thu-xxiii-8293666