13271754_10201855958916210_803580363_o

Cử tri xã Nga Hải phấn khởi thực hiện quyền công dân

Cử tri xã Nga Hải phấn khởi thực hiện quyền công dân