Rộn ràng không khí hướng tới bầu cử ở các địa phương trong huyện Nga Sơn

1379

Ngày 21-5, trên các nẻo đường, các trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố, các điểm bầu cử ở các huyện miền núi, miền xuôi, duyên hải tỉnh Thanh Hóa tươi rói màu cờ, hân hoan lòng người, rạo rực niềm tin hướng về ngày hội lớn.

Cử tri xã Nga Hải phấn khởi thực hiện quyền công dân
Cử tri xã Nga Hải phấn khởi thực hiện quyền công dân

Tại huyện Nga Sơn, nơi có 26 nghìn đồng bào công giáo sinh sống ở 12 xã, những ngày này, các chức sắc, tôn giáo cùng hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền sâu rộng tới cử tri quyền lợi, nghĩa vụ công dân của mình.

Chánh trương giáo xứ Tam Tổng, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, Nguyễn Văn Mão tham gia tuyên truyền, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, thi đua, lao động sản xuất giỏi, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Giáo xứ sẽ làm lễ sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri công giáo hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình. Bản thân các cử tri chủ động thu xếp công việc gia đình, dành thời gian tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu QH, HĐND các cấp để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan dân cử. Huyện Nga Sơn có hơn 101 nghìn cử tri sẽ tham gia bầu cử tại 182 khu vực bỏ phiếu để bầu ra ba đại biểu QH, bốn đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện, 685 đại biểu HĐND xã.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu ở 4.679 khu vực bỏ phiếu để bầu ra 14 đại biểu QH, 95 đại biểu HĐND tỉnh, 999 đại biểu HĐND huyện, 16.442 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào ngày bầu cử 22-5, ngày hội của toàn dân.

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/29652502-ron-rang-khong-khi-huong-toi-bau-cu-o-cac-dia-phuong.html