Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn

2629

Chiều 7/2/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Nga Sơn là huyện nằm tại cửa ngõ Đông Bắc của tỉnh Thanh Hóa, nơi hội tụ nhiều lợi thế để phát triển các ngành kinh tế công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; đặc biệt là các ngành kinh tế biển. Huyện Nga Sơn còn là địa phương nằm trên trục hành lang Nga Sơn – Bỉm Sơn – Thạch Thành – Bá Thước; trục hành lang hỗ trợ phát triển kinh tế vùng Đông Bắc của tỉnh… Đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai các quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, các khu vực dự án đầu tư xây dựng trong huyện.

Trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 lần này gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện với diện tích tự nhiên khoảng 15.782 ha. Phía Bắc giáp huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), phía Nam giáp huyện Hậu Lộc, phía Đông giáp tỉnh Ninh Bình và biển Đông, phía Tây giáp huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn

Định hướng phát triển của quy hoạch là hướng đến năm 2030, thị trấn Nga Sơn sẽ đạt chuẩn đô thị loại IV và là trung tâm chính trị – kinh tế – xã hội của huyện, đồng thời thành lập thêm 2 thị trấn mới là Nga Liên và Điền Hộ (Nga Điền).

Về phát triển phân vùng chức năng sẽ có 4 vùng chính, gồm: Vùng khai thác và bảo vệ cảnh quan phát triển du lịch sinh thái tâm linh phía Bắc – Đông Bắc; Vùng phát triển đô thị trung tâm; Vùng phát triển du lịch, các ngành kinh tế biển và nông nghiệp dịch vụ phía Đông; Vùng phát triển nông nghiệp và dịch vụ phía Tây – Tây Bắc.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày bản thuyết trình và ý kiến tham luận các ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đánh giá cao báo cáo quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các ý kiến tham luận tại hội nghị. Đồng chí đồng thuận về mặt chủ trương với các ý tưởng của đơn vị tư vấn được xây dựng trong bản quy hoạch lần này.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, đơn vị tư vấn cần rà soát lại những quy hoạch đã có của vùng, huyện để chọn lọc có tính kế thừa; ngoài ra cần chú ý đến phát triển hệ thống cụm cảng sông, khu công nghiệp và địa điểm di tích văn hóa trong vùng. Xem xét chú ý công tác tiêu thoát lũ và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tầm nhìn đến năm 2050.

Về việc hình thành phát triển thêm 2 thị trấn là Nga Liên và Điền Hộ (Nga Điền), đơn vị tư vấn cần đi sâu làm rõ thêm mũi nhọn, tính đặc trưng trong phát triển kinh tế xã hội của 2 thị trấn này. Ngoài ra, địa phương cần chú ý công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, đặc biệt là vùng 3 trong 4 vùng chiến lược theo quy hoạch. Đặc biệt là đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển và cảng sông…

Huyện Nga Sơn và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị, bổ sung các hồ sơ pháp lí liên quan; hoàn chỉnh lại báo cáo quy hoạch, trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét trong thời gian tới.

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-mai-xuan-liem-chu-tri-hoi-nghi-nghe-bao-cao-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nga-son-a86556.html