Những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo

997


Giai đoạn 2013- 2018, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Từ phong trào đã xuất hiện các tập thể điển hình có đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa hiệp thông thực hiện các chương trình mục vụ của Giáo hội.

Từ phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang khẳng định hiệu quả kinh tế cao.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi… Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã về đích nông thôn mới như: huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)…

Bên cạnh đó, các phong trào: Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu; xứ họ đạo tiên tiến; xứ, họ đạo an toàn; xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh; xứ đạo sáng-xanh-sạch-đẹp đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa tại các xứ, họ đạo.

Đồng bào Công giáo huyện Nga Sơn chung sức xây dựng NTM

Với tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo trong huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) luôn đoàn kết, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đồng bào Công giáo ở Nga Sơn
đã tích cực đóng góp sức người, hiến đất làm đường giao thông – ảnh: HM

Về Nga Thái, một xã có tỷ lệ giáo dân chiếm tới 73% dân số, cuộc sống của bà con đang thực sự khởi sắc. Điều đó được minh chứng qua những ngôi nhà mới khang trang, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ, thoáng đãng. Trong những năm qua, đồng bào Công giáo xã Nga Thái luôn thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM.

Bà con giáo dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy, nhạy bén, năng động, vươn lên phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, mở rộng ngành, nghề kinh doanh… từ đó tạo ra những bước đột phá trong xóa đói, giảm nghèo. Trong 2 năm 2016, 2017, bà con nhân dân xã Nga Thái đã đóng góp hơn 800 triệu đồng nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, tu sửa nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 25 triệu/người/năm, Nga Thái đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Từ việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào “xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, “xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu” đã góp phần quan trọng vào sự thay đổi diện mạo của vùng nông thôn Nga Thái.

Không chỉ có các giáo họ ở Nga Thái mà nhiều xứ, họ đạo trong toàn huyện Nga Sơn đều tích cực vận động giáo dân khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất, nâng cao giá trị thu nhập.

Thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng  NTM”, bà con giáo dân trên địa bàn huyện Nga Sơn đã tự nguyện hiến hơn 5.600 m2 đất thổ cư, 106.000 m2 đất canh tác, tháo dỡ hơn 2.400 m tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp 19,756 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo tiêu chí NTM. Nhiều khu liên gia, bà con đã tự nguyện phá dỡ hàng trăm mét tường rào, cổng ngõ của gia đình mình để mở rộng đường giao thông thôn, xóm.

Những nỗ lực trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào giáo dân ở Nga Sơn. Toàn huyện hiện có 3.048 hộ người Công giáo thuộc diện hộ giàu, chỉ còn 7,3% hộ nghèo. Tại hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2007- 2017, 57 cá nhân tiêu biểu được UBND huyện Nga Sơn biểu dương, khen thưởng.

Nguồn: http://www.dangcongsan.vn/preview/newid/501050.html