Nga Sơn đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn và doanh nghiệp

95

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Nga Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, nhằm trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự kế thừa về lực lượng, góp phần nâng cao sức mạnh cho Đảng. Số lượng kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện Nga Sơn trong 2 năm gần đây đã vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là 8 tháng năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 170 đảng viên mới, bằng với chỉ tiêu của cả năm; dự kiến đến hết năm 2022 kết nạp được hơn 200 đảng viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng lần thứ 2 – năm 2022 được tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện Nga Sơn.

Đồng chí Trịnh Ngọc Niên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn cho biết: Để đạt được những kết quả nêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 6-1-2021 về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trước mắt và lâu dài, là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tạo nguồn cảm tình Đảng, phát triển đảng viên phải thật cụ thể; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Mỗi đảng bộ, chi bộ, đoàn thể trong chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải đưa công tác tạo nguồn cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Lấy chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những điều kiện cơ bản, bắt buộc để bình xét thi đua và xếp loại hàng năm cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho các cấp ủy đảng trực thuộc phải chủ động làm tốt khâu tạo nguồn phát triển đảng viên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội phát động sâu rộng các phong trào thi đua với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thông qua đó phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú, có khát vọng để tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đồng chí Mai Văn Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Nga Thành cho biết: Ngay sau khi được quán triệt Chỉ thị số 05-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tập trung triển khai đến đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng thời giao cho các đảng viên tìm hiểu, phát hiện đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhiệt tình hoạt động phong trào để tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng của Đảng, trong đó tập trung vào những đối tượng là sinh viên mới tốt nghiệp ở các trường đại học về địa phương; thanh niên tại địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, bộ đội xuất ngũ và các hội viên sinh hoạt ở các hội, đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, công nhân đang làm tại công ty trên địa bàn để bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho chi bộ. Trên cơ sở chỉ tiêu đại hội đề ra, đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ, kế hoạch từng năm sát với tình hình của địa phương; trong đó chi tiết hóa chỉ tiêu cho từng chi bộ và giao trách nhiệm cho từng cấp ủy viên phụ trách cơ sở mỗi năm phải giới thiệu được một quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chi bộ giao trách nhiệm cho từng đảng viên và tổ chức đoàn thể phát hiện, kèm cặp, tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ bồi dưỡng, đủ tiêu chuẩn đi học đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng, tạo động lực cho các quần chúng ưu tú vào Đảng. Với cách làm đó, trong năm 2021, Đảng bộ xã Nga Thành đã kết nạp được 10 đảng viên mới, 8 tháng năm 2022 đã kết nạp được 5 đảng viên mới và có 8 quần chúng đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng. Từ nay đến đầu năm 2023 sẽ tổ chức kết nạp cho những quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cùng với việc quan tâm đến công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn cũng thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển Đảng ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy thường xuyên rà soát, phát hiện quần chúng ưu tú; lựa chọn thời gian phù hợp (có thể vào ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, hoặc buổi tối) mở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, đặc biệt là những quần chúng đang lao động, công tác ở các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, học sinh các trường THPT, có điều kiện tham gia đầy đủ chương trình lớp học.

Đồng chí Nguyễn Đức Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Nga Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã) cho biết: Đảng bộ có 68 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn giao chỉ tiêu kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 đảng viên mới, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tập trung tuyên truyền cho cán bộ, công nhân ở đơn vị nhận thức được vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó xác định được lý tưởng, nỗ lực rèn luyện của bản thân để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ chi nhánh Thủy lợi Nga Sơn đã tổ chức kết nạp được 3 đảng viên mới, đã cử 5 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ đảng viên của huyện nói riêng.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/nga-son-day-manh-cong-tac-tao-nguon-phat-trien-dang-vien-o-nong-thon-va-doanh-nghiep/167780.htm