Nga Sơn đại hội Đảng bộ điểm

1637

Đảng bộ Chi cục thuế Nga Sơn vừa tổ chức đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Nga Sơn chọn đại hội điểm.

news_921511
BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng bộ chi cục đã tập trung lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm luôn hoàn thành vượt mức dự toán giao. Kết quả vượt thu đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Phát biểu với đại hội, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Mai Văn Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Chi cục thuế và nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản định hướng cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu BCH khóa IV gồm 7 đồng chí, bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII và thông qua Nghị quyết đại hội với mục tiêu hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hàng năm 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, giữ vững cơ quan đạt chuẩn văn hóa…

Nguồn: http://ngason.gov.vn/tabid/108/Nga-Son-dai-hoi-Dang-bo-diem.aspx?ArticleId=88