Nga Liên phát huy vai trò của đảng viên vùng giáo

246

(vhds.baothanhhoa.vn) – Không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào của địa phương, mà trong những năm qua đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Nga Liên (Nga Sơn) còn luôn phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tập hợp, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương.

Những người Công giáo khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đã phát huy vai trò tiên phong của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, trở thành hạt nhân trong các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

Xã Nga Liên hiện có 2.215 hộ dân với 9.453 nhân khẩu, trong đó có 93,7% dân số theo đạo Công giáo. Thời gian qua, Đảng ủy xã Nga Liên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng với nhiều cách làm sáng tạo để chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển Đảng trọng đồng bào có đạo trên địa bàn. Đến nay toàn xã có 90 đảng viên là người Công giáo, chiếm 39,1% tổng số đảng viên toàn xã. Không chỉ kết nạp được nhiều đảng viên giáo dân mà điều quan trọng hơn nữa là những người Công giáo khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đã phát huy vai trò tiên phong của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, trở thành hạt nhân trong các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

64 tuổi đời, 41 tuổi đảng, trong nhiều năm qua ông Vũ Thanh Hảo ở thôn 2 luôn là tấm gương sáng nói đi đôi với làm, được mọi người trong thôn, trong xã học và làm theo. Trải qua nhiều công việc khác nhau, khi làm bí thư chi bộ thôn 2, rồi chủ tịch Hội làm vườn của xã, hiện nay ông đang tích cực tham gia trong công tác mặt trận thôn, CCB… Ở vai trò nào ông cũng làm tốt nhiệm vụ được giao. không chỉ là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào có đạo, ông còn là tấm gương làm kinh tế giỏi.

Không chỉ là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào có đạo, ông Hảo (bên phải ảnh) còn là tấm gương làm kinh tế giỏi.

Ông Hảo đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của địa phương và bản thân gia đình ông còn là tấm gương sáng nói đi đôi với làm. Ông Hảo cho biết: Năm 2013, sau khi xã có chủ trương chuyển đổi diện tích cây cói kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn, ông là người tiên phong mạnh dạn chuyển đổi 5.000 m2 diện tích cói sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay gia đình ông trồng được 100 gốc bưởi diễn, 50 cây hồng xiêm, 300 gốc cau, ngoài ra còn trồng cây rau màu… với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (sau khi trừ chi phí).

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích trồng cây cói kém hiệu quả sang trồng dưa dưa kim hoàng hậu, trồng bưởi, nuôi tôm thẻ chân trắng… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có những hộ cho thu nhập khoảng 400- 500 triệu đồng/năm.

Với hướng đi, cách làm phù hợp cùng với sự đồng lòng ủng hộ, góp công, góp sức của cán bộ, đảng viên và bà con trong xã nói chung và bà con giáo dân nói riêng đã không phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Với tinh thần, trách nhiệm nêu gương tiên phong làm “việc khó” của cán bộ, đảng viên trong xã nói chung và bà con giáo dân nói riêng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật, giáo dân xã Nga Liên luôn tiên phong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều hộ dân cũng tích cực đóng góp, hiến đất, giải tỏa hành lang giao thông để xây dựng các công trình phúc lợi như bê tông hóa đường liên thôn, đường giao thông nội đồng, hoàn thiện công trình nhà văn hóa xã…

Trong phát triển kinh tế, xã Nga Liên đã tích cực thực hiện dồn điền, tích tụ ruộng đất nhằm tạo thửa lớn trong sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp đem lại hiệu quả cao; từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Xã đã chuyển đổi được 22,1 ha đất trồng cói năng suất thấp xen canh, xen cư sang xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao.

Với hướng đi, cách làm phù hợp cùng với sự đồng lòng ủng hộ, góp công, góp sức của cán bộ, đảng viên và bà con trong xã nói chung và bà con giáo dân nói riêng, đã góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt 50,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,39%. Xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM vào cuối năm 2017, sớm hơn 1 năm so với lộ trình đề ra. Hiện cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã đang nỗ lực để cán đích NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Nguồn: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nga-lien-phat-huy-vai-tro-cua-dang-vien-vung-giao/24338.htm