MTTQ huyện Nga Sơn tăng cường hoạt động giám sát

837

Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, MTTQ huyện Nga Sơn đã chủ động lựa chọn những vấn đề nổi cộm, nhân dân và cử tri địa phương đang băn khoăn, bức xúc có nhiều ý kiến, kiến nghị để thành lập đoàn tổ chức giám sát, giúp cơ quan có thẩm quyền thực thi hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Nga Liên giám sát thi công công trình hạ tầng khu dân cư Kỳ Tại, xã Nga Liên.

Trong 5 năm (2014-2019), MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng tổ chức 214 cuộc giám sát theo đoàn (cấp huyện 60 cuộc, cấp xã 154 cuộc) và 450 cuộc giám sát thường xuyên khác. Chỉ đạo, hướng dẫn ban thanh tra nhân dân tổ chức giám sát 200 cuộc, ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 335 công trình xây dựng ở các địa phương. Thông qua hoạt động giám sát, đã phát hiện 248 nội dung còn hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau giám sát đã ban hành 375 kiến nghị đến cơ quan, đơn vị được giám sát, các kiến nghị của mặt trận đã được các địa phương, đơn vị tiếp thu và có biện pháp khắc phục.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/mttq-huyen-nga-son-tang-cuong-hoat-dong-giam-sat/104051.htm