Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính không tập trung huyện Nga Sơn, năm học 2021-2022

449

Chiều ngày 3/6/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính không tập trung, khóa học 2021 – 2022.

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính không tập trung, khóa học 2021 – 2022.

Sau hơn 1 năm học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, 80 học viên lớp học đã được nâng cao nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị, góp phần củng cố niềm tin, lập trường cũng như quan điểm và trách nhiệm xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó của các học viên trong lớp. Trong suốt khóa học, các học viên của lớp đã vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 và cơ bản tham gia đầy đủ các môn học, phần học, nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định trong đào tạo, không có học viên vi phạm, quy chế quy định của nhà trường, nhiều đồng chí học viên đã phát huy vai trò gương mẫu trong học tập và rèn luyện .Với sự phấn đấu, nỗ lực, các  học viên của lớp TCLLCT – HC không tập trung huyện huyện Nga Sơn đủ điều kiện thi tốt nghiệp với tỷ lệ đậu 100%.

Kết thúc khóa học có 18 học viên đạt loại giỏi chiếm 22,5%, loại khá có 62 học viên chiếm 77,5%. Tại Lễ Bế giảng có 8 học viên có thành tích suất sắc trong học tập và rèn luyện đã được Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh khen thưởng.