1_61017

Ô tô con bi hư hỏng nặng

Hiện trường vụ tai nạn

2_65154