Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn.

320

Ngày 03/06/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Nga Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên có 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đoàn thể của các xã, thị trấn. Mục tiêu chung của khóa bồi dưỡng này là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; Hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.  Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức viên chức huyện Nga Sơn bắt đầu học từ ngày 03/6/2022.

Thông qua khoá học sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã, thị trấn nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao góp phần giúp các đồng chí cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.