Kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện năm 2017

3029

Theo kế hoạch tỉnh giao, năm 2017, huyện Nga Sơn được giao thực hiện tuyển quân với số lượng là 180 chỉ tiêu. Tiêu chuẩn tuyển chọn là các nam thanh niên có độ tuổi từ 18 – 25 (riêng chỉ tiêu đại học, cao đẳng gọi đến hết 27 tuổi), có lai lịch chính trị, gia đình và bản thân rõ ràng, có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe huyện.

Hình ảnh lễ giao quân tháng 2/2016

Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân đủ về số lượng, chất lượng, trong tháng 11/2016 vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 27 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, UBND xã, thị trấn và các cơ quan liên quan, công tác khám sơ tuyển được tổ chức chặt chẽ, nhanh gọn, đúng quy trình.

Đợt khám tại huyện lần này kéo dài 4 ngày, từ ngày 5 – 8/12/2016, trong đó có 3 ngày khám chính và 1 ngày khám vét. Với tổng số 524 thanh niên tham gia khám tuyển.Kết quả, sau 4 ngày khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chọn được 26 thanh niên có sức khỏe loại 1, 204 thanh niên có sức khỏe loại 2 và 65 thanh niên có sức khỏe loại 3. Các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám tuyển như: xã Nga Tiến, Nga Tân, Nga Phú, Nga Liên, một số xã chưa hoàn thành nhiệm vụ như Nga Thiện, Nga Giáp, Nga Thành…

Sau đợt khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn triển khai làm tốt công tác thâm nhập “3 gặp 4 biết” đảm bảo quy trình, chất lượng và hòan thiện hồ sơ để công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi.

Nguồn: Đài truyền thanh Nga Sơn