Huyện Ủy Nga Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

74

Sáng ngày 6/10, Huyện uỷ Nga Sơn tổ chức Hội nghị mở rộng Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 3 tháng cuối năm năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc Hợp – Tỉnh Uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban UBND huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư, Chi Cục trưởng chi cục Thống kê, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nga Sơn – Hậu Lộc, Trưởng các đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ quan ngành trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã thị trấn.


Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện đã, nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; kịp thời khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thực hiện các mục tiêu đề ra và đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.527 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,2%; công nghiệp-xây dựng tăng 19%; dịch vụ tăng 11,6%. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 53.020 tấn, bằng, đạt 100,04%KH; Tổng sản lượng cói khô cả năm ước đạt 11.487 tấn; tích tụ tập trung được 115 ha đất để sản xuất quy mô lớn; xây dựng 8 ha diện tích nhà kính, nhà lưới để sản xuất rau củ quả, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả tốt; kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, đã mở rộng thêm 2,3 ha diện tích nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, đến nay diện tích nuôi trong nhà kính toàn huyện là 10,3 ha. Duy trì 206 tàu thuyền các loại khai thác đánh bắt thủy sản; Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.515,1 tấn, tăng 4,4%CK.
Về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì hiện nay, xã Nga Thạch, Nga Yên, Nga Liên đang tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, xã Nga An thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu; bình quân toàn huyện ước đạt 8,43/15 tiêu chí NTM nâng cao/xã và đạt 5,57/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu/xã. Chỉ đạo thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, 9 tháng đầu năm 2022 đã có thêm 05 sản phẩm được công nhận OCOP, đến nay toàn huyện có 24 sản phẩm được công nhận OCOP. Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, 9 tháng đầu năm đã thành lập mới được 45 doanh nghiệp, đạt 75%KH. Các ngành dịch vụ phục hồi nhanh và có bước phát triển khá, tăng cường quản lý các loại hàng hoá trên địa bàn. Dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách được duy trì, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hoá và phục vụ nhân dân. Các hoạt động Văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, Quốc phòng – an ninh được đảm bảo.
Để tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2022 tại hội nghị đã có 7 ý kiến đại diện các ngành và các địa phương tham gia phát biểu ý kiến, các ý kiến đã chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; từ đó đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.


Phát biểu chỉ đạo kết luân tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hợp – TUV, Bí thư Huyện ủy đã phân tích đánh giá và chỉ ra một số hạn chế tồn tại, đề nghị các Đảng bộ Chi bộ cần tập trung khắc phục để tiêp tục lãnh chỉ đaọ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022. Về một số nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các Cấp ủy, Chính quyền, người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong 9 tháng đầu năm 2022 , tập trung rà soát, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, đối với những chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch thì tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn trong điều kiện còn dư địa phát triển; đối với chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch, phải làm rõ nguyên nhân để bổ sung giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu: tốc độ tăng GTSX, thu ngân sách nhà nước, bồi thường GPMB, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công,… UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã khẩn trương tổng hợp thiệt hại do mưa sau bão số 4 gây ra, chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành thu hoạch lúa và các cây trồng mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ đông 2022-2023 theo kế hoạch, xây dựng phương án sản xuất vụ xuân năm 2023; gắn thực hiện tích tụ, tập trung đất đai với mở rộng liên kết, bao tiêu sản phẩm. Có chính sách hỗ trợ để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã trong kế hoạch năm 2022 đề ra. Thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đề xuất nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tam Linh và CCN Nga Tân; nhà máy may mặc, dày da tại Nga Thạch. Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng giao thông và các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án sản xuất, dịch vụ quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, tạo đột phá lớn trong tăng trưởng và phát triển của huyện.Tập trung đầu mối, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mở rộng Thị trấn Nga Sơn, quy hoạch thị trấn Hói Đào và hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng NTM các xã theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng. Thực hiện quyết liệt và linh hoạt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, nhất là thu từ cấp quyền sử dụng đất,tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội và đời  sống Nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; Làm tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội.  Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.  Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, không để bị động, bất ngờ; tăng cường đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.