Huyện ủy Nga Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo chủ chốt dự nguồn nhiệm kỳ 2020-2025

887

Sáng ngày 5/4/2019, tại Trung tâm Chính Trị huyện, Huyện ủy Nga Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Tới dự chỉ đạo lớp học có đồng chí Lương Trọng Thành-TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng các giảng viên nhà trường; phía huyện Nga Sơn có đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức lớp học, cán bộ giảng viên Trung tâm chính trị huyện và 69 học viên lớp bồi dưỡng tham dự.

Lớp bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo chủ chốt dự nguồn là lớp thứ 3 trong toàn tỉnh và lớp đầu tiên được tổ chức tại huyện Nga Sơn gồm 69 đồng chí là cán bộ nguồn được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và các lãnh đạo được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Lương Trọng Thành-TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã đánh giá cao công tác tổ chức lớp học, đồng thời khẳng định việc khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn đã thể hiện tư duy chiến lược, quyết tâm cao của Ban thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Nga Sơn trong việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của tỉnh, của huyện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó trực tiếp là khâu đào tạo đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa, thực tiễn hóa, chuẩn hóa. Đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, nâng cao chất lượng, phẩm chất, năng lực của cán bộ chủ chốt nhằm phát triển bền vững kinh tế-xã hội, hình ảnh, vị thế của quê hương Nga Sơn.

Trong thời gian 21 ngày, vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề hệ thống hóa về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về khoa học, kỹ năng lãnh đạo quản lý; kiến thức về thực tiễn, kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo mô hình thực tiễn, xử lý tình huống đột xuất, kinh nghiệm thực tiễn cần thiết. Qua các chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý để góp phần hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại Lễ khai giảng lớp học, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định “công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng” và thống nhất giao nhiệm vụ lớp học đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, trong quá trình học tập giảng dạy tạo không khí trao đổi, thảo luận, ghi chép đầy đủ, viết bài thu hoạch đạt chất lượng cao.

Nguồn: http://ngason.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te-chinh-tri/huyen-uy-nga-son-khai-giang-lop-boi-duong-can-bo-lanh-dao-chu-chot-du-nguon-nhiem-ky-2020-2025.html