Huyện ủy Nga Sơn sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

1265

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa, ngày 17/2, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương khen thưởng tập thể tiêu biểu; công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu giai đoạn 2014 – 2016. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp ủy Đảng, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn đã căn cứ vào nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Năm 2017, Huyện ủy Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, huyện ủy Nga Sơn đã biểu dương 27 tập thể tiêu biểu và 40 cá nhân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu giai đoạn 2014 – 2016.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/huyen-uy-nga-son-so-ket-viec-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri.html