Huyện ủy Nga Sơn tổ chức hội nghị phát động thi đua năm 2017

1231

Sáng ngày 17/1, huyện ủy Nga Sơn trọng thể tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2017, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa XII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Hải – TUV – Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Văn Dậu – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Đình Cam – Phó bí thư – chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, các đồng chí phó ban xây dựng Đảng, phó chánh văn phòng Huyện ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy, trưởng phó các phòng ban UBND huyện, phó các ban HĐND huyện, trưởng phó các đoàn thể cấp huyện, bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ quan ngành, thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ cơ quan huyện ủy, Đảng bộ chính quyền, Đảng bộ khối đoàn thể huyện và các đồng chí trong BTV Đảng ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND 27 xã thị trấn.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; tập trung triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, trong tình hình bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng có những biến động phức tạp và khó khăn; Song, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện nhà nên tình hình kinh tế – xã hội năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đều tăng so với trước; các hoạt động văn hoá – xã hội có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tạo được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm An ninh – Quốc phòng.

Với ý nghĩa đó, phát động thi đua năm 2017, đồng chí Mai Văn Hải – TUV – Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, huyện Nga Sơn không ngừng giữ vững và nâng cao chất lượng, thi đua lập thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2017.

Sau diễn văn phát động thi đua của đồng chí bí thư huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 27 xã thị trấn đã ký cam kết thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí trong BTV huyện ủy.

Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy triển khai quán triệt nghị quyết số 04 của ban chấp hành TW Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn  Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Buổi chiều cùng ngày, Đồng chí Bùi Đình Cam – Phó bí thư – chủ tịch UBND huyện triển khai nghị quyết số 05 của BCH TW Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp đó, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Lê Văn Dậu – Phó bí thư thường trực huyện ủy triển khai Nghị quyết số 06 của BCH TW Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Sau khi nghe triển khai quán triệt các nghị quyết 04, 05, 06 của ban chấp hành TW Đảng, các đại biểu tiếp tục được nghe chương trình và các kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết 04, 05, 06 của ban chấp hành TW Đảng, đồng thời được hướng dẫn viết bài thu hoạch.