Huyện Nga Sơn: Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2016 và tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

1322

Sáng 9/1/2017, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh năm 2017. Lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện đã về dự hội nghị…

Năm 2016, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Quốc phòng – An ninh, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, lực lượng Công an, quân đội huyện đã phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh góp phần xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2016, huyện Nga Sơn có 39 tập thể và 39 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng – An ninh năm 2016 được các cấp các ngành khen thưởng

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2017, huyện Nga Sơn đã đề ra 3 mục tiêu và 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực QP – AN, xây dựng, củng cố, gắn kết thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Quy hoạch tổng thể cơ sở QP – AN gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2017.

Cũng tại hội nghị, Công an huyện Nga Sơn đã phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh tiến hành lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Nguồn: http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Huong-ve-co-so/35574