Huyện Nga Sơn tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2018

960

Ngày 26/12/208, Huyện Nga Sơn đã tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp và lực lượng vũ trang huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Quốc phòng – An ninh. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều đổi mới. Năng lượng lãnh đạo, điều hành các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra tình hình đột xuất, bất ngờ. 

Riêng trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, trong năm 2018, Công an huyện Nga Sơn đã chủ động nắm chắc tình hình và đảm bảo an ninh, an toàn trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%; án rất nghiêm trọng đạt 100%. Trong năm đã chuyển hóa thành công 1 địa bàn phức tạp về ANTT. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT như mô hình “Doanh nhân với ANTT”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”…

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2018, huyện Nga Sơn có 16 tập thể, 22 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Nguồn: http://conganthanhhoa.gov.vn/News/Huong-ve-co-so/41941/?fbclid=IwAR2NhN2n8A8u_FbQSsHM3eBHvn0QA96ySwrlxdmimUmZq8_420G94n99yoc