Huyện Nga Sơn tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

1283

Ngày 19-5, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

635097077

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, các cấp ủy đảng huyện Nga Sơn đã chủ động sáng tạo triển khai phù hợp với từng địa phương, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị với giải quyết những vấn đề trọng tâm ở địa phương.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú, tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và đại bộ phận cán bộ đảng viên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.5 năm qua, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

635097078
Tại hội nghị, Huyện ủy Nga Sơn đã tuyên dương khen thưởng 27 tập thể và 64 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đồng thời phát động thi đua, phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020.