Huyện Nga Sơn tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

55

Sáng ngày 27/7/2022, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Dự khai mạc hội nghị có đồng chí thượng tá Lê Tiến Viên, Chủ nhiệm Chính trị bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Tư Pháp, đại diện các phòng ban liên quan, MTTQ và các ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng phối hợp PBGD pháp luật huyện, Báo cáo viên pháp luật, cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Đa Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH quân sự , Trưởng Công an, Công chức Tư pháp Hộ tịch, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn các xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thuỷ.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tư pháp huyện đã nhấn mạnh việc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam là nội dung quan trọng, và mong muốn các báo cáo viên và đại biểu tham dự, tích cực nghiên cứu, nắm vững các nội dung tập huấn; kịp thời thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm 6 chương 36 điều. Trên cơ sở các điều khoản Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế đầy đủ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới.Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; nghe các báo cáo viên giới thiệu một số chính sách của Nhà nước về Bộ đội Biên phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hoạt động cơ bản về biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và Bộ đội Biên phòng; hoạt động phối hợp, phối thuộc giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng trong Quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia… Qua đó giúp các đại biểu có cơ sở để tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả.