Huyện Nga Sơn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020

723

Năm 2020, huyện Nga Sơn có 167 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 155 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 12 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Số thanh niên nhập ngũ trên được giao cho 6 đơn vị thuộc Quân đoàn I, gồm: Trung đoàn 36, Sư đoàn 308; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308; Trung đoàn 165, Sư đoàn 312; Đoàn Nghi lễ quân đội; Lữ đoàn 101, vùng 4, Hải Quân và Công an nhân dân.

Phát huy thành tích nhiều năm hoàn thành tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, công tác tuyển quân năm 2020 của huyện Nga Sơn được triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp. Vì vậy, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức và trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thanh-hoa-3-552-thanh-nien-hang-hai-len-duong-nhap-ngu/114248.htm