Huyện Nga Sơn: Tiếp nhận 472 đơn khiếu nại, tố cáo

1335

 Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội của huyện phát triển.


Thanh tra huyện Nga Sơn tiếp công dân.

Năm 2018 và quý I-2019, huyện Nga Sơn đã tiếp 641 lượt công dân, tiếp nhận 472 đơn KNTC. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ trợ cấp, chế độ chính sách, chiếm đất công, ô nhiễm môi trường, giáo dục và một số vấn đề dân sự khác… Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, do đó đã hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-nga-son-tiep-nhan-472-don-khieu-nai-to-cao/100166.htm