Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa): Đảng lãnh đạo – Nhân tố quyết định thành công trong xây dựng Nông thôn mới

2707

Trong những năm qua, nhiều địa phương trên cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã về đích chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thực tế cho thấy, ở các địa phương, một trong những yếu tố quyết định thành công trong xây dựng Nông thôn mới là sự lãnh đạo của Đảng. Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó.

Ngay từ ban đầu, khi bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng luôn được huyện Nga Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu then chốt. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên.

Cụ thể, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 16/8/2017 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cơ quan, đơn vị và trường học. Tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ lãnh đạo quản lý xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm hàng năm; giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên các lĩnh vực.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án 01-ĐA/HU về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy..

Về công tác tổ chức, cán bộ, Huyện ủy Nga Sơn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Mai Văn Hải – Bí thư Huyện ủy Nga Sơn

Thực hiện sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp, trường học; sáp nhập 05 xã, thị trấn thành 02 xã, thị trấn; đổi tên 17 thôn; sáp nhập 125 thôn, tiểu khu thành 59 thôn, tiểu khu (giảm 66 thôn, tiểu khu) tại 19 xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ đã sắp xếp giảm 9 tổ chức cơ sở đảng từ 54 còn 45 tổ chức cơ sở đảng.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt quy trình đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 104 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cho ý kiến bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 125 đồng chí; 06 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được luân chuyển làm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; 20 đồng chí điều động từ xã này sang xã khác, 13 đồng chí từ phòng, ban này sang phòng ban khác, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương ở 19/24 xã, thị trấn.

Xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt từ huyện xuống cơ sở. Lần đầu tiên đã tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn BCH, BTV cho nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026; cử 02 đồng chí đi nghiên cứu sinh, 40 đồng chí trình độ thạc sỹ; 162 đồng chí trình độ đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng 162 đồng chí; nghiệp vụ đoàn thể 1.210 đồng chí; quản lý nhà nước 150 đồng chí; 21 đồng chí trình độ cao cấp chính trị; 08 đồng chí đi học hoàn chỉnh chương trình cao cấp; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và theo chức danh nghề nghiệp cho 2.800 lượt cán bộ, công chức cấp huyện và xã; phối hợp mở 6 lớp trung cấp chính trị với 531 học viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Nga Sơn đã xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.364 lượt tổ chức đảng và 6.004 lượt đảng viên; giám sát 2.463 lượt tổ chức đảng và 9.469 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 234 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 02 tổ chức Đảng, cảnh cáo 01 tổ chức Đảng; quyết định kỷ luật 207 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 173; cảnh cáo 23; cách chức 03; khai trừ 08.

Về công tác dân vận, Huyện ủy Nga Sơn đã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…

Hình ảnh công sở Huyện ủy Nga Sơn

Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 28/01/2016 về “Xây dựng lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo Công giáo trên địa bàn huyện Nga Sơn”; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở”.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kịp thời, đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan sai hay bỏ lọt tội phạm…

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Mai Văn Hải cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Nga Sơn đã đạt được thành tích, kết quả khá toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể là, có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Sản xuất phát triển toàn diện, năng suất lao động, thu nhập người lao động được nâng lên; ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu cây trồng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng; Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố.

Nguồn: https://kiemsat.vn/huyen-nga-son-thanh-hoa-dang-lanh-dao-nhan-to-quyet-dinh-thanh-cong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-57402.html