Huyện Nga Sơn: Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

987

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này.

Cán bộ xã Nga Tân thăm mô hình thâm canh cói.

Đảng bộ huyện Nga Sơn có 8.214 đảng viên, trong đó có tới 70% là đảng viên nông thôn hiện  sinh hoạt ở 228 chi bộ thôn, xóm/tổng số 446 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Sau khi có Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên thường vụ, thường trực HĐND, UBND huyện phụ trách, chỉ đạo từng xã, thị trấn; phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện theo dõi hoạt động các chi bộ, đảng bộ, dự sinh hoạt với chi bộ hàng tháng. Huyện cũng tổ chức giao ban bí thư chi bộ 6 tháng 1 lần tại các cụm xã, qua đó kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh ngay tại cơ sở. Cùng với đó, Huyện ủy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu các giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh trong sinh hoạt chi bộ cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Nhờ làm tốt việc quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên đến nay, việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ thôn, xóm trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt tại các chi bộ có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở, đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt. Trước kỳ họp, ban chi ủy chi bộ đều  hội ý để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ và sau sinh hoạt, bí thư chi bộ tổ chức giao ban với trưởng, phó thôn, các đoàn thể thôn phân công thực hiện nghị quyết, đồng thời giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Nội dung sinh hoạt được các chi bộ chuẩn bị nghiêm túc, chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như: Phát triển kinh tế – xã hội; công tác quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới…

Ở chi bộ thôn 6, xã Nga Tân, trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy chi bộ đã có sự phân công, chuẩn bị xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm cho tháng tiếp theo. Trong sinh hoạt, đảng viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy  trí tuệ của tập thể; có sổ ghi nghị quyết sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên  trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Không khí sinh hoạt của chi bộ thực sự dân chủ, cởi mở, chân thành nên đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; phát huy tính gương mẫu của đảng viên…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện Nga Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của cấp ủy cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ thôn, xóm gắn với đặc điểm tình hình, yêu cầu cụ thể của từng địa phương; đề cao vai trò của chi ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… qua đó, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ đảng ở cơ sở.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n179330/huyen-nga-son:-quan-tam-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo