Huyện Nga Sơn kết nạp mới 181 đảng viên

845

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.

Ban tổ chức huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động rà soát, nắm chắc các đối tượng quần chúng là những sinh viên, học sinh người địa phương có năng lực học tập, đạo  đức tốt; những đoàn viên, hội viên, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về công tác, lao động tại địa phương, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đưa chỉ tiêu kết nạp Đảng viên của các đơn vị thành một trong các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại TCCSĐ hằng năm.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, 9 tháng năm 2017, đảng bộ huyện kết nạp được 181 đảng viên mới. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm phương châm, nguyên tắc, chất lượng; đảng viên kết nạp đạt các tiêu chuẩn theo quy định, đa số trẻ, có trình độ chuyên môn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n175209/Huyen-Nga-Son-ket-nap-moi-181-dang-vien