Huyện Nga Sơn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

1170

Sáng 23–1, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương công dân kiểu mẫu, gia đình, tập thể kiểu mẫu làm theo lời dạy của Bác và phát động thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị. Đến nay, đã có 100% các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đều chọn những việc làm, nội dung để thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò, tư tưởng, đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; từ đó, nâng cao ý thức, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.
Các tập thể trong học tập và làm theo Bác của huyện Nga Sơn được biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2012-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Huyện Nga Sơn đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể và 55 gia đình, công dân kiểu mẫu làm theo lời dạy của Bác.

Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n181637/Huyen-Nga-Son-so-ket-2-nam-thuc-hien-Chi-thi-05-cua-Bo-Chinh-tri