Huyện Nga Sơn biểu dương, khen thưởng 31 tập thể, 56 gia đình và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

1074


Sáng 24 – 1, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các tập thể điển hình trong học tập và làm theo gương Bác của huyện Nga Sơn được tôn vinh tại hội nghị

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể trong huyện Nga Sơn đã nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời báo cáo viên từ Trung ương về giới thiệu chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các hội nghị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và xây dựng đề cương tuyên truyền cung cấp cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện triển khai tuyên truyền sâu, rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức đã có sự chuyển biến rõ nét và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong huyện. Các cấp ủy cũng như từng cán bộ, đảng viên từng bước đổi mới tác phong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng và định hướng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Nga Sơn trong năm 2019.

Tại hội nghị, huyện Nga Sơn đã biểu dương, khen thưởng 31 tập thể, 56 gia đình và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 – 2018; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/theo-guong-bac/huyen-nga-son-bieu-duong-khen-thuong-31-tap-the-56-gia-dinh-va-ca-nhan-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac/96125.htm