Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới

1226

Sáng ngày 14/9, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới gồm luật đấu giá tài sản năm 2016, thông tư 07 ngày 28/7/2017 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, nghị định 155 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cùng một số văn bản có liên quan.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, các đồng chí báo cáo viên của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Mai Đình Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ngành, trưởng các đoàn thể cấp huyện, chánh văn phòng – văn phòng điều phối xây dựng NTM, ủy viên UBKT Huyện ủy, Thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện, trưởng các phòng, ban UBND huyện, giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ban đấu giá quyền sử dụng đất, chuyên viên các phòng: Tư pháp, tài nguyên – môi trường. Các đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức văn phòng – thống kê, tư pháp – hộ tịch, kế toán ngân sách, địa chính môi trường của 27 xã thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Mai Đình Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị của địa phương. Do đó, các đại biểu cần tập trung tiếp thu nghiêm túc, tích cực thảo luận để nắm rõ vấn đề. Sau hội nghị này, các phòng, ban, ngành đoàn thể, các xã thị trấn tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật mới, nghiêm túc triển khai thực hiện đúng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành, chủ động xác định rõ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn để lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp, các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền thanh, trung tâm văn hóa đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền những Luật mới ban hành để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai các văn bản luật mới ban hành gồm luật đấu giá tài sản năm 2016, thông tư 07 ngày 28/7/2017 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, nghị định 155 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cùng một số văn bản có liên quan

Đây là những văn bản pháp luật mới có ý nghĩa vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua hội nghị, giúp lãnh đạo các cấp ngành, các xã thị trấn nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Qua đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật, phục vụ tốt cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguồn tin: Mai Thủy