Hội nghị học tập triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

1495

Ngày 24/6 Huyện ủy Nga Sơn đã trọng thể tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

13474987_1110067925707474_1327823572433684684_o

Về dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Ninh – Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung Ương, đồng chí Mai Văn Hải – TUV – Bí thư huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, bí thư, phó bí thư các đảng bộ cơ quan ngành trực thuộc huyện ủy, trưởng phó các cơ quan ngành đóng trên địa bàn huyện, hiệu trưởng hiệu phó các trường THPT, toàn thể đảng viên của các đảng bộ gồm cơ quan huyện ủy, khối đoàn thể, đảng bộ chính quyền huyện, các đồng chí trong BTV đảng ủy, phó chủ tịch HDND, UBND các xã thị trấn, các đc nguyên là ủy viên BTV tỉnh ủy,  huyện ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND qua các thời kỳ, các đc có quân hàm từ thượng tá trở lên trong ngàng công an quân đội.

Tham dự hội nghị, các vị đại biểu trực tiếp được nghe đồng chí Mai Văn Ninh – phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung Ương, triển khai những nội dung quan điểm cơ bản và mới trong văn kiện báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng ( khóa XI) tại  đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 – 2020. Trong buổi chiều cùng ngày, các đồng chí cán bộ đảng viên được nghe đồng chí Mai Văn Hải – tỉnh ủy viên – bí thư huyện ủy báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 04 ( khóa XI) “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” tiếp đó hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Dậu, phó bí thư thường trực huyện ủy, triển khai chương trình hành động thực hiện NQ đại hội lần thứ XII của đảng.

Sau khi tiếp thu nghị quyết tất cả các các đồng chí cán bộ đảng viên đang sinh hoạt trong toàn đảng bộ huyện tham gia viết bài thu hoạch trình bày nhận thức của bản thân về thực trạng ( thành tựu hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, giải pháp nêu trong NQ được tiếp thu qua các chuyên đề tại hội nghị. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, các học viên liên hệ với thực tiễn công tác và sinh hoạt của cấp ủy, địa phương đơn vị, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để  tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ dại hội lần thứ XII của đảng tại cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Đối với các đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy cần nghiên cứu, xây dựng đề cương để triển khai NQ cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ chi bộ mình để sớm đưa NQ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng đi vào cuộc sống.

Nguồn: Đài truyền thanh Nga Sơn