Hội nghị giao ban cụm Nga Điền – Nga Phú – Nga Thái

144

Thực hiện kế hoạch của huyện ủy, sáng ngày 20/09/2022, tại hội trường UBND xã Nga Điền cụm 3 xã Nga Điền – Nga Phú – Nga Thái đã tổ chức hội nghị giao ban cụm quý 3 năm 2022

Về dự và chỉ đạo hội nghị có: đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo các phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá – Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ xã, bí thư các chi bộ trực thuộc 3 đơn vị trong cụm đã về dự hội nghị đông đủ.

Hội nghị được nghe các đồng chí Bí thư Đảng ủy 3 đơn vị báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó các xã trong cụm đã tập trung khắc phục khó khăn lãnh chỉ đạo và vận động nhân dân tập trung gieo cấy gần hết 100% diện tích lúa và cây trồng vụ thu vụ mùa theo đúng kế hoạch, chỉ đạo nhân dân phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa, đến nay 100% diện tích lúa và cây trồng vụ mùa không bị sâu bệnh gây hại và đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Đối với xã Nga Thái, xã đưa vào gieo trồng 251,5ha lúa bằng 100%kế hoạch, đến nay 100% diện tích lúa gieo trồng đều phát triển tốt cho năng xuất cao, diện tích cói là 74.5ha, năng suất ước đạt 110 tạ/ha, diện tích cây thuốc lào là 27,5ha, giá trị ước đạt 120 triệu đồng/ha cùng một số loại caay trồng khác như rau các loại, cây ăn quả đều cho giá trị thu nhập cao. Tính đến hết tháng 8/2022, xã Nga Thái có 75 trang trị và mô hình lúa cá, tôm kết hợp, trong đó có 63 trang trại, mô hình lúa tôm có thu nhập giá trị ước đạt gần 23 tỷ đồng. Lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều bước phát triển, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã là 39.770 con, công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được quan tâm. Tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển các mặt hàng TTCN, khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng và các mặt hàng nông sản. Đối với xã Nga Phú, xã đưa vào gieo trồng 336,78 ha lúa = 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.200 tấn = 97,67% CK. Cây cói diện tích là 28,9ha, năng suất đạt 80ta/ha. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm cũng được xã Nga Phú đặc biệt quan tâm. Về lĩnh vực xây dựng NTM, xã cũng tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố vững chắc các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vận động nhân dân tự chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, tường rào, hệ thống công trình vệ sinh, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong 9 tháng đầu năm, xã Nga Điền đã luôn quan tâm chỉ đạo nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ xuân và vụ mùa diện tích lúa 356,4ha, kết quả vụ xuân năng suất bình quân đạt 64 tạ/ha, sản lượng 2281 tấn. Chỉ đạo các thôn đôn đốc, khuyến cáo nhân dân sản xuất cây vụ đông như ớt, ngô, rau màu các loại, cải tạo vườn tạp. Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Trong lĩnh vực xây dựng NTM, xã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 3 thôn kiểu mẫu phấn đầu hoàn thành vào quý 4 năm 2022, phấn đấu trường THCS Nga Điền đạt chuẩn quốc gia, công tác vệ sinh môi trường được duy trì đảm bảo, thu gom rác thải đúng nơi quy định.

Phát biểu ý kiên kết luận tại hội nghị đồng chí Trần Ngọc Quyết – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà 3 xã trong cụm đã đạt được trong việc lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm 9 tháng đầu năm, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ một số hạn chế tồn tại đề nghị các xã cần tiếp tục khắc phục để thục hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022; chỉ đạo nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện thu hoạch cây trồng vụ thu vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây trồng vụ đông, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tập trung cho nhiệm vụ phát tiển kinh tế xã hội gắn với xây dựng và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn NTM. Chú trọng phát triển các ngành nghề TTCN và DVTM đưa thêm ngành nghề mới vào tăng cao thu hập cho bà con nhân dân trên địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền và có cơ chế để thành lập thêm doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.