Hiệu quả sau 5 năm thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình văn hóa” ở xã Nga Thái

1253

Xã Nga Thái nằm ở phía đông bắc huyện Nga Sơn, với 7.116 nhân khẩu, trong đó 74% đồng bào Công giáo. Những năm gần đây, cùng với việc quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Nga Thái đã thường xuyên quan tâm đến công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Trong đó việc xây dựng duy trì thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng…

Tháng 5/2013, cấp ủy, chính quyền xã Nga Thái và Hội đồng giáo xứ Liên Nghĩa đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình gồm các chức sắc, chức việc trong giáo xứ. Đây đều là những người có uy tín, trách nhiệm, được nhân dân lựa chọn, bầu vào các chức vụ như: Xóm trưởng, tổ trưởng, tổ phó tổ an ninh xã hội kiêm chức việc tôn giáo… Các thành viên này có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định, quy ước nông thôn của địa phương, thôn xóm, để mọi người tự giác chấp hành, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”, “Xứ đạo tiên tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu, không có ma túy, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”…

Công an huyện Nga Sơn tuyên truyền đồng bào giáo dân làm nhiều việc tốt về ANTT.

Hàng năm, công an xã Nga Thái đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức cho các đoàn thể, nhân dân và các họ giáo, giáo dân thuộc Hội đồng giáo xứ đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự; Ban công tác Mặt trận từng thôn đã chủ động lồng ghép hương ước vào các buổi sinh hoạt tôn giáo như sinh hoạt giáo lý, giờ đọc kinh tổ liên gia..vv.. Cũng chính từ hoạt động của mô hình này, nhiều phong trào ở các tổ an ninh xã hội, tổ liên gia cũng trở nên sôi động hơn, xóm làng kết đoàn, thân thiết hơn. Từ đó, mọi vấn đề mâu thuẫn giữa xóm làng được đưa ra giải quyết chung, cái xấu bị nhắc nhở, răn đe, khuyên giải, còn những cái tốt, việc làm hay, có ích cho cộng đồng xã hội cũng được biểu dương.

Ông Nguyễn Ngọc Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Thái cho biết: Đến nay, toàn xã không có hộ đói, không còn nhà dột nát. Bà con giáo dân tự nguyện đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm bê tông hóa, có điện thắp sáng thâu đêm, các công trình như trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan, chợ… được xây dựng kết cấu hạ tầng vững mạnh. 5 năm qua, xã liên tục dẫn đầu trong xã về các chỉ tiêu nghĩa vụ đóng góp.v.v.

Sau 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, tình hình ANTT trên địa bàn xã Nga Thái luôn được đảm bảo ổn định. Nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình giảm đi rõ rệt; phong trào ủng hộ quỹ vì người nghèo của xã được tham gia rất tích cực.v.v. Năm 2017, qua đánh giá phân loại hầu hết các họ đạo đều đạt tiêu chuẩn “văn hóa”, ‘an toàn về ANTT”, hơn 1.600 hộ được công nhận “Gia đình văn hoá”. Có 8/8 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; xã đạt tiêu chí số 19 về “giữ vững ANTT xã hội nông thôn”.

Nguồn: http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Huong-ve-co-so/39803/