Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng khối dân vận cơ sở ở huyện Nga Sơn

1766

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU, ngày 1-4-2012, của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn về “Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận”, những năm qua, khối dân vận cơ sở trên địa bàn huyện Nga Sơn ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền triển khai, thực hiện nhiều chương trình hoạt động hướng về cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đạt hiệu quả.

Từ nguồn ủng hộ của nhân dân, sự hỗ trợ từ ngân sách xã, cổng làng Thanh Lãng (xã Nga Thạch) được đầu tư xây dựng khang trang.
Từ nguồn ủng hộ của nhân dân, sự hỗ trợ từ ngân sách xã, cổng làng Thanh Lãng (xã Nga Thạch) được đầu tư xây dựng khang trang.

Xác định việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của khối dân vận và công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên khối dân vận là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của đảng bộ huyện, từ năm 2012 đến nay, ban dân vận huyện ủy đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 800 cán bộ làm công tác dân vận cơ sở và tổ dân vận thôn, khu phố. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn có sự tham gia kịp thời của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Các mô hình dân vận khéo ở thôn, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị được thành lập và hoạt động hiệu quả gắn với thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, dân chủ, nhất là những vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

Tìm hiểu công tác dân vận khéo xã Nga Thạch chúng tôi được biết: Các tổ dân vận cơ sở đều đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy quy chế dân chủ trong nhân dân, mọi vấn đề liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân đều được đưa ra dân bàn bạc, lấy ý kiến, người dân được tham gia giám sát các hoạt động tại địa phương; chọn việc làm cụ thể, thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Đồng chí Mã Thị Thùa, phó bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận xã, cho biết: Phong trào “dân vận khéo” gắn với XDNTM ở Nga Thạch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát, những năm qua, các phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… luôn có sự tham gia nhiệt tình của người dân. Đơn cử như việc xây dựng nhà văn hóa thôn Hậu Trạch 1 với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, nhân dân trong thôn đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng… góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM của xã.

Tinh thần và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận huyện Nga Sơn đã vận động được các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của huyện như: Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra; đến tháng 6-2016, huyện có 7/26 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 14,12 tiêu chí/xã. Việc xây dựng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đối tượng ở thôn, xóm trên địa bàn các xã, thị trấn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, mỗi đơn vị cơ sở đạt từ 1-2 mô hình “Dân vận khéo”, điển hình như mô hình: trồng cây thuốc lào ở xã Nga Văn cho giá trị 100 triệu đồng/sào/năm; trồng cây bưởi Diễn ở xã Nga Hải, với diện tích 500 m2 cho thu nhập 120 triệu đồng/sào/năm; trồng đào cảnh ở xã Nga Liên cho thu nhập 80 triệu đồng/năm; phong trào làm đường giao thông, giao thông nội đồng ở các xã: Nga Yên, Nga An; xây dựng trang trại chăn nuôi công nghiệp ở xã Nga Thủy, Nga Bạch.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n160750/Doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong,-nang-cao-chat-luong-khoi-dan-van-co-so-o-huyen-Nga-Son