Đảng bộ xã Nga Thắng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

1747

Ngày 7/10, Đảng bộ xã Nga Thắng (huyện Nga Sơn) đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Nguyễn Thị Minh Khai, tiền thân Đảng bộ xã Nga Thắng ngày nay.

635083513

Ngày 7/10/1945, tại làng Thượng, Chi bộ công sản đầu tiên của xã Nga Thắng, cũng là Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyên Nga Sơn được thành lập, lấy tên là Chi bộ Nguyễn Thị Minh Khai, gồm 3 Đảng viên.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Nga Thắng đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn của cách mạng.

Trong giai đoạn 2010 – 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Nga Thắng đạt 13% 1 năm; bình quân thu nhập đầu người năm 2014 đạt 18,4 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2010. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng, hiệu quả.Các tổ chức chính trị, xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân  ngày càng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước chuyển biến tích cực, lòng tin của dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Nga Thắng tiếp tục lãnh đạo địa phương phấn đấu sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/dang-bo-xa-nga-thang-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap.html