Đảng bộ xã Nga Thạch gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

726

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Nga Thạch (Nga Sơn) đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đình làng Thanh Lãng, xã Nga Thạch. 

Đảng bộ xã Nga Thạch hiện có 233 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ nông thôn. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời xem đó là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và quyết tâm chính trị để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Sau khi tổ chức học tập, đảng ủy đã triển khai cho các đồng chí đảng ủy viên, các chi bộ và toàn thể đảng viên xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa, kế hoạch hành động thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả có 15/15 chi bộ và 167/181 đảng viên đã xây dựng kế hoạch. Các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng và là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ hàng năm.Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ban thường vụ đảng ủy xã thực hiện rà soát quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh việc “tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của UBND xã đã giải quyết được hơn 200 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tư pháp, lao động – thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường cho công dân, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn chiếm hơn 92%. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng “xã kiểu mẫu”. Đồng chí Trịnh Xuân Dũng, bí thư đảng ủy xã cho biết: Có được kết quả đó là bởi trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảng ủy xã đã lựa chọn những nội dung cần tập trung thực hiện cũng như những vấn đề cấp thiết tập trung khắc phục phù hợp với chủ đề của mỗi năm như: Ban hành nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở”; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn bó với nhân dân, tự phê bình và phê bình, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là tham gia các cuộc họp ở thôn, xóm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, ô nhiễm môi trường ở khu kinh tế trang trại, gia trại và chăn nuôi trong khu dân cư, tệ chơi số đề… Các nội dung được lựa chọn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Năm 2017, tổng giá trị thu nhập xã Nga Thạch đạt 140,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 29 triệu đồng/năm.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/my3hed/new-article.aspx