Đảng bộ xã Nga Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

267

Đảng bộ xã Nga Tân vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nam, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đaọ đức phong cách Hồ Chí Minh.

Về dự có đồng chí Vũ Văn Hùng – UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ – Chủ tịch MTTQ huyện, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cùng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Trước khi vào hội nghị Đảng bộ xã Nga Tân đã làm lễ trao tặng huy hiệu 55 năm, 50 và 30 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ và Nhân dân xã Nga Tân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực; trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Đảng uỷ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vân động nhân dân tích tụ đất đai, cải tạo các diện tích hoang hoá, ban hành cơ chế hỗ trợ cải tạo diện tích cói hoang hoá. Kết quả, đã cái tạo được 0,65 ha đất tái hoang, tập trung tích tục 5 ha cho nuôi trồng thuỷ sản, chỉ đạo HTX và các thôn tổ chức tốt công tác thuỷ lợi đảm bảo cho khai hoang, tích cực chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Chiêm. Chỉ đạo tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả, hướng dẫn nhân dân tăng cường công tác chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục lãnh chỉ đạo MTTQ và các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên tuyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang giao thông thuỷ lợi, bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền thu gom rác thải, thực hiện các quy định về bảo

vệ môi trường gắn với chỉnh trang NTM. Đến nay bình quân thôn kiểu mẫu đạt 5,5 tiêu chí, xã đạt 5/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Về dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hùng – UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ – Chủ tịch MTTQ huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đồng chí Cán bộ Đảng viên và Nhân dân xã Nga Tân đã đạt đc trong 6 tháng đầu năm 2022 và kết quả trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị khoá XII trong thời gian vừa qua, Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ các chi bộ và các đồng chí đảng viên cần khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực phát kiển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, chủ động sáng tạo đưa ra các giải pháp hiệu quả thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2022.

Với những kết quả đạt dc tại hội nghị này xã Nga Tân đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.