Đảng bộ xã Nga Liên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

62

(Baothanhhoa.vn) – Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên xã Nga Liên (Nga Sơn) luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Mô hình trồng cây ăn quả của đảng viên Vũ Thanh Hảo, thôn 2, xã Nga Liên mang lại hiệu quả kinh tế.

5 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ thôn 8 luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Bí thư chi bộ Phan Thanh Thuyết cho biết: Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều năm nay, các hoạt động, phong trào thi đua ở thôn 8 nhận được sự đồng thuận của đảng viên và Nhân dân. Với quyết tâm trở thành thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong năm 2022, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Theo đó, các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất mở rộng đường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt những tiêu chí NTM kiểu mẫu. Từ sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên tạo ra sự đồng thuận, người dân trong thôn đã đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng NTM kiểu mẫu. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân trong thôn đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng; xây dựng hơn 5 km tường rào; nâng cấp, mở rộng 4,5 km đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến 2.000m2 đất thổ cư; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Đến nay, thôn đã hoàn thành 12/14 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

64 năm tuổi đời, 41 năm tuổi Đảng, trong nhiều năm qua ông Vũ Thanh Hảo ở thôn 2 luôn là tấm gương sáng nói đi đôi với làm, được mọi người trong thôn, trong xã quý trọng. Trải qua nhiều công việc khác nhau như bí thư chi bộ thôn 2, chủ tịch hội làm vườn xã… ở vai trò nào ông cũng làm tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào có đạo, ông còn là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Ông Hảo cho biết: Năm 2013, sau khi xã có chủ trương chuyển đổi diện tích cây cói kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn, ông là người tiên phong mạnh dạn chuyển đổi 5.000m2 cói sang trồng cây ăn quả. Đến nay, ông Hảo đã trồng được 100 gốc bưởi Diễn, 50 cây hồng xiêm, 300 gốc cau… lợi nhuận thu về hàng năm đạt trên 100 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Ngọc Đỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Liên, cho biết: Để phát huy tốt vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên thì việc nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng của đảng viên đóng vai trò quyết định. Lấy việc triển khai Chỉ thị số 05 làm trọng tâm, đảng ủy xã chủ trương đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên khi xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân cần gắn với cam kết triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, đảng bộ xã chú trọng nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công tác; phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Đặc biệt, để việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên đi vào nền nếp, Đảng ủy xã Nga Liên xem đây là tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm giữa các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn. Với việc biểu dương, phê bình kịp thời đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương, đưa công tác này trở thành nền nếp, việc làm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Xã Nga Liên phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022. Với tinh thần “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, đảng ủy xã đã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng các mô hình phát triển sản xuất để Nhân dân học tập, làm theo. Các hộ dân trên địa bàn xã không ngừng phấn đấu, chung sức, chung lòng xây dựng vì mục tiêu chung. Không chỉ đóng góp công sức và kinh phí cùng Nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng, người dân còn tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã Nga Liên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 53,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,45%. Hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư, diện mạo nông thôn khang trang, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-bo-xa-nga-lien-phat-huy-vai-tro-tien-phong-guong-mau-cua-can-bo-dang-vien/167087.htm