Đảng bộ huyện Nga Sơn tăng cường công tác kiểm tra: Không để khuyết điểm nhỏ thành sai phạm lớn

1532

Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được Đảng bộ huyện Nga Sơn xác định là một trong những biện pháp ngăn ngừa quan trọng không để khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nga Thái giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Ở xã Nga Văn, sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Nga Sơn đã tiến hành kiểm tra đối với đảng ủy xã về việc để công đoàn xã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi tham quan trong ngày làm việc với 20 đảng viên có liên quan. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy kết luận các đồng chí Đỗ Xuân Hải, bí thư đảng ủy xã; Mai Huy Bình, phó chủ tịch HĐND, kiêm chủ tịch công đoàn xã và 18 đảng viên liên quan đã vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Căn cứ Điều lệ Đảng, quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và tờ trình xem xét, thi hành kỷ luật của UBKT Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã thi hành kỷ luật các đồng chí Đỗ Xuân Hải, bí thư đảng ủy xã; Mai Huy Bình, phó chủ tịch HĐND, kiêm chủ tịch công đoàn xã với hình thức khiển trách. Đối với 18 đồng chí đảng viên có liên quan phải kiểm điểm sâu sắc. Sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của huyện Nga Sơn đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân địa phương.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra của UBKT Huyện ủy, cấp ủy đảng và UBKT cấp cơ sở của huyện Nga Sơn luôn coi trọng công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất, kết hợp thông tin phản ánh từ các đồng chí đảng viên và của quần chúng nhân dân, trên cơ sở đó nắm bắt dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để vào cuộc kiểm tra. Đảng bộ xã Nga Thái có 13 chi bộ, với 196 đảng viên đang sinh hoạt. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết và chương trình, kế hoạch của cấp trên, UBKT đảng ủy xã đã tham mưu cho đảng bộ xã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT đảng ủy xã đã tổ chức kiểm tra 2 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, theo dõi đảng viên. Đối với tập thể chi bộ thôn 3 và tập thể chi bộ thôn 7 tiến hành kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, theo dõi đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hàng năm, UBKT các cấp của huyện Nga Sơn đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, nội dung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm luôn được UBKT các cấp của huyện coi trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp của huyện đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 38 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thông qua kiểm tra, UBKT các cấp đã kết luận có 38 đảng viên có vi phạm. Trong đó, cấp ủy, UBKT các cấp của huyện đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên bằng hình thức khiển trách; đang xem xét thi hành kỷ luật 20 đảng viên. Còn lại 3 đảng viên vi phạm chưa đến mức kỷ luật và 5 đảng viên vi phạm áp dụng thời hiệu xử lý quá thời gian quy định nên không kỷ luật.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm ở huyện Nga Sơn là không chỉ có tác động trực tiếp đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra mà trở thành bài học, sự răn đe chung cho cấp ủy các cấp, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó chấn chỉnh, sửa chữa và ngăn chặn kịp thời các vi phạm, góp phần giảm bức xúc ở cơ sở, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dang-bo-huyen-nga-son-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-khong-de-khuyet-diem-nho-thanh-sai-pham-lon/105463.htm