Đảng bộ huyện Nga Sơn phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng ở khu dân cư

1107

Đảng bộ huyện Nga Sơn hiện có 8.256 đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở đảng (27 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ và 15 chi bộ ngành), 168 chi bộ nông thôn/308 chi bộ trực thuộc với 5.438 đảng viên. Từ sự chăm lo của đảng bộ các cấp, nhận thức của các cán bộ, đảng viên, các chi bộ ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động là hạt nhân chính trị của cơ sở, là cầu nối gần nhất triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cán bộ xã Nga Nhân kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

Buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ thôn 1, xã Nga Nhân (Nga Sơn) đầu tháng 3-2019 trở nên sôi nổi hơn khi 35 đảng viên trong chi bộ thảo luận, đề ra các giải pháp hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết các vấn đề mà đảng viên và nhân dân quan tâm như: Chủ trương sáp nhập xã, thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thôn trở thành thôn điểm nông thôn mới (NTM) nâng cao của xã… Phát huy vai trò lãnh đạo của chi ủy, tinh thần sinh hoạt dân chủ, đoàn kết của đảng viên, chi bộ đã nhanh chóng đề ra các giải pháp thực hiện với sự thống nhất cao. Bác La Thanh Hồng, bí thư chi bộ thôn 1, cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của đảng ủy xã và tình hình thực tế của địa phương, chi bộ lựa chọn các vấn đề trọng tâm, sát với thực tế ở cơ sở để tập trung thảo luận, bàn các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, các kỳ sinh hoạt của chi bộ trở nên hấp dẫn hơn, không còn hình thức, đơn điệu, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM. Năm 2018, chi bộ thôn 1 không có đảng viên yếu kém, vi phạm Điều lệ Đảng, nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Thôn 1 phấn đấu năm 2020 hoàn thành thôn NTM nâng cao. Theo đồng chí Vũ Ngọc Khôi, Bí thư Đảng ủy xã Nga Nhân thì hoạt động hiệu quả của các chi bộ khu dân cư (KDC) đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2018, xã Nga Nhân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ đảng KDC, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”; Chỉ thị số 13 về “Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên”. Do làm tốt công tác quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên đến nay việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ thôn, phố trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đồng chí Phạm Đình Tố, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn, cho biết: Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt, vai trò của chi bộ dân cư ngày càng nâng cao. Các chi bộ dân cư đã phát huy được vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, KDC. Kinh tế của huyện ổn định và có bước phát triển; công tác xây dựng NTM được đẩy nhanh tiến độ, đến tháng 3-2019 huyện Nga Sơn đã có 20/26 xã, 114/163 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 18,42 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện NTM…

Theo đồng chí Mai Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn, để tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ KDC, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, các tổ chức đảng KDC cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; coi trọng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân để mỗi tổ chức đảng cơ sở thực sự là “cầu nối” giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dang-bo-huyen-nga-son-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-cua-chi-bo-dang-o-khu-dan-cu/99829.htm