Đảm bảo vững chắc tình hình ANTT vùng giáo huyện Nga Sơn

1522

Huyện Nga Sơn hiện có gần 27 nghìn giáo dân – chiếm 20% tổng dân số trên địa bàn. Do đó, cùng với việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con giáo dân thì việc đảm bảo vững chắc tình hình ANTT tại các địa bàn vùng giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp uỷ, chính quyền và lực lượng công an huyện đặt lên hàng đầu.

Từ năm 2014, mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” đã được triển khai thực hiện tại xã Nga Điền (huyện Nga Sơn). Việc xây dựng mô hình này nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và nhận thức của đồng bào công giáo trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của giáo hội, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đến nay, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, mô hình đã thực sự phát huy được hiệu quả, 100% hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định tình hình ANTT tại cơ sở.

 Mời quý vị và các bạn theo dõi Video Clip sau để biết nội dung chi tiết:

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/dam-bao-vung-chac-tinh-hinh-antt-vung-giao-huyen-nga-son.html