Đại hội đại biểu MTTQ huyện Nga Sơnlần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

876

Trong 2 ngày 21 và 22-3, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là đơn vị được chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của Ủy ban MTTQ tỉnh để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác mặt trận của huyện Nga Sơn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ cấp trên phát động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều cách làm phong phú, hiệu quả. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 qua, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 128 ha đất, phá dỡ 40.811 m tường rào để làm đường giao thôn; xây dựng mới 70 km rãnh thoát nước, chỉnh trang 4.402 cổng ngõ, cải tạo 296 ha vườn tạp. Nhân dân trong huyện còn tự nguyện đóng góp 214 tỷ đồng để cùng với các nguồn lực khác đầu tư bê tông hóa 336 km đường giao thông, 162 km kênh mương, xây mới và tu sửa 151 nhà văn hóa thôn. Đến nay, toàn huyện có 20 xã và 114/163 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện cũng được triển khai có hiệu quả. Trong 5 năm, MTTQ các cấp của huyện đã hỗ trợ xây mới 374 nhà đại đoàn kết…

Các đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong huyện. Đồng thời, cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2019-2024.


Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nga Sơn cần đổi mới công tác thông tin tuyên truyền sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những cách làm hay; tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương Nga Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung để khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên và xây dựng Nga Sơn thành huyện kiểu mẫu. Mặt khác, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ theo các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 13-NQ/TU về tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị MTTQ huyện Nga Sơn quan tâm thực hiện tốt vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền. Trên cơ sở đó tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng, quảng bá về hình ảnh tốt đẹp của người Nga Sơn nói riêng, người Thanh Hóa nói chung tự tôn, tự trọng, nhân hậu, nghĩa tình, cần cù lao động, sống có kỷ cương, kỷ luật trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn khóa XVII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-m-ttq-huyen-nga-son-lan-thu-xvii-nhiem-ky-2019-2024/98447.htm