Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

2116

Trong các ngày 13, 14 và 15 – 5, Đảng bộ huyện Nga Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là 1 trong 4 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

55547ae1_1431599841

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các ban, ngành của Trung ương và tỉnh; đại diện các huyện: Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) và nhiều địa phương trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Về kinh tế, Đảng bộ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn 6 xã vùng cói, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp… Cơ cấu cây trồng, mùa vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao được xây dựng ở 12 xã với tổng diện tích 3.000 ha. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện Nga Sơn cũng có nhiều cơ chế khuyến khích riêng như: hỗ trợ giống lúa, mua máy cấy, máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ phát triển trang trại tập trung quy mô công nghiệp… Ngoài ra, huyện còn tập trung chỉ đạo phát triển vùng chuyên canh trồng rau an toàn với quy mô 12 ha tại 2 xã Nga Yên và Nga Thành.

Dấu ấn đậm nét thể hiện trong nhiệm kỳ qua là việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, hiện trên địa bàn có 312 máy làm đất, 55 máy cấy, 13 máy gặt đập liên hợp đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, huyện cũng xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn 6 xã vùng cói, giảm diện tích cây cói kém hiệu quả từ 1.600 ha (năm 2010) xuống còn 1.040 ha (hiện nay); chuyển đổi 196,34 ha cói sang trồng lúa và 84,07 ha cói sang phát triển trang trại, nuôi trồng thủy sản bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá. 5 năm qua, nhân dân trong huyện đã đầu tư 60 tỷ đồng phát triển chăn nuôi trang trại. Đến nay, toàn huyện có 912 trang trại, tăng 616 trang trại so với năm 2010, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp tăng từ 27,8% (2010) lên 37,1% (2014). Giá trị sản xuất nông nghiệp vào năm 2014 đạt bình quân 93,4 triệu đồng/ha, trong đó có 2.500 ha đạt giá trị 120 triệu đồng/năm trở lên.

Sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp trên địa bàn có bước phát triển mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Trên địa bàn huyện có 142 doanh nghiệp tư nhân, 4 doanh nghiệp Nhà nước, 2 doanh nghiệp FDI, 34 HTX. Về phát triển hạ tầng, huyện đã đầu tư xây dựng gần 100 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 25 công trình thủy lợi, khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt và nước mặn xâm thực…

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy Đảng, chính quyền, quan tâm. Từ đó, đã huy động được mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… Đến hết năm 2014, Nga Sơn đã có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí xây dựng NTM bình quân toàn huyện đạt 13,27 tiêu chí (tăng 9,97 tiêu chí so với năm 2010).

Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh, chỉ đạo củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy và các chi bộ được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác cán bộ, chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm đẩy mạnh. Bộ máy chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Nhiệm kỳ qua, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều thành tích, kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 đạt 13,1%, cao hơn 3,6% so với giai đoạn 2006 – 2010; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 19 triệu đồng, ước năm 2015 là 21,5 triệu đồng/người; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới…

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huyện đã định hướng sẽ nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huyện chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Tiên Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nga Sơn đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳn thắn chỉ ra những vấn đề còn trăn trở để huyện có hướng khắc phục, như: kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ yếu; thu nhập bình quân đầu người còn thấp, mới bằng 2/3 của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực vùng biển; tỷ trọng sản xuất hàng hóa còn thấp; các cụm làng nghề đã được quy hoạch nhưng phát triển chậm; sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đơn điệu và có chiều hướng giảm; tiềm năng về du lịch chưa được đầu tư nhiều và khai thác có hiệu quả; công tác giáo dục, chính trị tư tưởng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; nội dung, phương thức lãnh đạo của các chi bộ chưa có nhiều đổi mới… Đồng chí nhấn mạnh: đó chính là những thách thức trước mắt, nếu không có biện pháp khắc phục với quyết tâm cao, sẽ là trở lực lớn trên con đường phát triển đi lên của huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Tiên Phong gợi ý và chỉ đạo đại hội thảo luận 5 nhóm vấn đề để thống nhất tổ chức thực hiện. Thứ nhất, huyện cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó, chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thứ hai, phải đa dạng các loại hình dịch vụ để khai thác tối đa lợi thế của các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ sau khi các cầu lớn đã hoàn thành để kết nối với các huyện ven biển, với tỉnh Ninh Bình và các tỉnh vùng duyên hải Bắc bộ; quan tâm quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, kêu gọi và huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này. Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải phấn đấu nỗ lực và quyết tâm chính trị cao để thực hiện bằng được mục tiêu Xây dựng Nông thôn mới, sáng tạo nguồn lực trong nhân dân và các thành phần kinh tế để đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thứ tư, phải chăm lo nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hoá – xã hội, giáo dục – đào tạo, xây dựng xã hội học tập gắn với nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực. Thứ năm,làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đại biểu có trách nhiệm với lá phiếu, bầu người có tâm, có tài vào các chức danh lãnh đạo; lựa chọn những đại biểu có năng lực, trí tuệ  để có thể đại diện cho trí tuệ tập thể đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.
1_16

Với tinh thần trách nhiệm cao, 249 đại biểu dự đại hội đại diện cho gần 8.000 đảng viên trong huyện đã bỏ phiếu, bầu ra 39 đồng chí vào Ban Chấp hành  Đảng bộ huyện Nga Sơn lần XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn lần XXII đã bầu đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tái giữ chức Bí thư Huyện ủy Nga Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020.