Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn

1758

Sáng 13/6, tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Nga Sơn, gồm: ông Mai Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn; Nghệ sỹ nhân dân Hàn Văn Hải, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri thôn 8 xã Nga Thắng và xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đại diện cử tri thôn 8 xã Nga Thắng và xã Nga Yên đã phát biểu đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực như: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư phát triển kinh tế nông nghiêp, nâng cao thu nhập cho người nông dân; quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đê, cống xung yếu trên địa bàn huyện, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, ô nhiễm nguồn nước…

Đại diện cử tri thôn 8 xã Nga Thắng và xã Nga Yên đã phát biểu đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường…

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, làm rõ các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Với các ý kiến vượt thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ tiếp thu, tổng hợp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, làm rõ các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su/201806/dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-nga-son-8126218/