Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nga Sơn

342

Chiều ngày 10/6/2022, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII được bầu tại Khu vực huyện Nga Sơn gồm ông Lê Văn Dậu – Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; ông Trần Phú Hà – TUV, Giám đốc Công an tỉnh; ông Đỗ Ngọc Duy- Phó trưởng ban tài chính ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc với gần 200 đại biểu đại diện cử tri huyện Nga Sơn.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo kết quả tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 toàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị các nội dung của cử tri và một số lĩnh vực liên quan đến cử tri khu vực huyện Nga Sơn và thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, các cử tri đã phát biểu ý kiến, các ý kiến đều nhất trí cao và phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong toàn tỉnh, đồng thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị về các nội dung như: Kinh phí phân bổ hoạt động quốc phòng an ninh các xã, về tiêu chí y tế cơ sở đề nghị biên chế thêm vị trí cán bộ dược; Đề xuất về phân bổ kinh phí từ nguồn cấp quyền sử dụng đất; các ý kiến đề nghị về chế độ phụ cấp chức vụ; quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công; quan tâm cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp; vấn đề liên quan đến đất đai, cụ thể là cấp chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng; kiến nghị về nộp vốn đối ứng đấu nối hệ thống nước sạch; Vấn đề nâng cấp tu bổ đoạn Tỉnh lộ đoạn qua Nga An, Nga Thuỷ, Nga Bạch… quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; vấn đề công tác quản lý nhà nước đối với các di tích, phát huy giá trị các di tích trong phát triển du lịch trên địa bàn như Hồ Đồng Vụa, Động Từ Thức…

Sau ½ ngày làm việc, trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, dân chủ và cởi mở hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp, các ý kiến kiến nghị phản ánh các nội dung tại hội nghị đã được tiếp thu, trả lời thỏa đáng trên các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân địa phương./.